مرور برچسب

تابوت سفالی

گنج درون تابوت – آشنایی با شیوه تدفین درگذشتگان دوره اشکانی

در هر دوره از بازه حکومت های مختلف مردم آن دوران با روش خاصی دفن می‌کردند. امروز در سوپرفلزیاب با روش دفن مردم در دوره اشکانیان و گنج درون تابوت آشنا شوید. عقیده به معاد نگاهی بود که مردم به مرگ داشتند و این یک اصل مشترک و واحد بین همه…
--

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب