مرور برچسب

لایه شناسی در باستان شناسی

خاک در دفینه یابی و باستان شناسی – بررسی و لایه شناسی

در گنج یابی و دفینه یابی باید اطلاعات فرد درباره انواع لایه های خاک و لایه شناسی بسیار زیاد باشد تا بتواند به هدف نزدیک شود . چرا که شناسایی نوع خاک در دفینه یابی بسیار موثر است. بررسی سطحی و تشخیص لایه های متفاوت خاک شرط اصلی میباشد . در…
-- -----